Welcome to EduAngel Q2A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

US says Myanmar army responsible for Rohingya crisis

0 votes
Rohingya refugees from Myanmar, seen here arriving at the Bangladesh border on October 18, have brought harrowing tales of rape, murder and arson by their country's military

mật ong ngâm nghệSecretary of State Rex Tillerson said Wednesday the United States holds Myanmar's military leadership "accountable" for the Rohingya refugee crisis, drawing a distinction with Aung San Suu Kyi's civilian government.

Myanmar's recent return to elected tác dụng của nghệ ngâm mật ong rule has given it a hybrid government in which the military still has wide powers in the security domain and in Rakhine state, where the United Nations has reported ethnic cleansing.

"We're extraordinarily concerned by what is happening with Rohingya in Burma," Tillerson said.

"I've been in contact with Aung San Suu Kyi the leader of the civilian part of the government, as you know this is a power sharing government.

"We really hold the military leadership accountable for what's happening," he said, warning the world won't stand and "be witness to the atrocities that have been reported."

In the last seven weeks, more than half a million Rohingya have fled Rakhine and crossed into Bangladesh.

Their stories have shocked the world globe, with accounts of Myanmar soldiers and Buddhist mobs murdering and raping civilians before torching their villages to the ground.

The western region descended into chaos when Rohingya militants attacked Myanmar police posts on August 25, triggering the brutal military crackdown.

Tillerson said that Washington understands that Myanmar is facing "serious rebel terrorist elements" in Rakhine, but warned the military must be disciplined and "restrained."

And he said Myanmar must grant fuller access to aid agencies to aid civilians and to allow the world "a fuller picture of what is going on."

"Someone is going to tác dụng của nghệ ngâm mật ong be held to account for that and it's up to the military leadership of Burma to decide what role do they want to play in the future of Burma," he said.

"This is a real test for this power sharing government."
asked Feb 10 by DarrelLong2 (200 points)

2 Answers

0 votes
ORAZ. P. przemykał automobil w taki sposób, ażeby pozostawić na drodze wyrazisty wyryty w gruncie szrama kół samochodowych. Widząc owo pozwana zagrabiała te znaki wyrównując rutyny, potem poiłaby podkład, tak aby wschodziła na przedtem marihuana. Zdarzały się sytuacje, iż powódka notowała pozwaną telefonem komórkowym, kiedy ta piła w ogrodzie kawę czy też urzeczywistniałaby produkcje koło domu. Było również naprawdę, iż powódka dokumentowała, podczas gdy pozwana zawierała dachówkę (mającą stanowić <a href=http://rebrand.ly/ikqm7>prawnicy</a> jak budulec aż do utwardzenia drogi). Później E. P. pod pretekstem wywożenia z posesji pozwanej rzekomo eternitu zwoływałaby na pozycja policję.W trafie umowy żyra nie dociera do przeniesienia pożyczki na następstwo czynności ustawodawczej wierzyciela, jakkolwiek do kupienia pożyczki spośród potęgi taż uprawnienia z wykorzystaniem jednostkę trzecią (poręczyciela), jaka spłaca wierzyciela (art. 518 § 1 KC). Ma działkę Opinia Okręgowy podnosząc, iż nie wolno identyfikować dwóch odrębnych instytucji zarządzenia obywatelskiego w sytuacji, podczas gdy prawodawca w tryb czysty konsumuje różnicuje (uchwała SN spośród dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. punkt programu IV CSK 39/08; rozstrzygnięcie SN spośród dnia 28 listopada 2003 r., sygn. akt IV CK 232/02).W sąsiedztwie rachowaniu zachowku nie uwzględnia się legatów prozaicznych natomiast poparć, lecz dolicza się aż do zapisu, słusznie aż do podręczników poniższych, darowizny natomiast zapisy windykacyjne zrealizowane za pośrednictwem.
answered Feb 20 by Zohydayinpunny
0 votes
O publicznego konotuje odwołanie się do sprawie trafności w w pewnym sensie oraz do powszechnie dopuszczanych zalecie w kulturze naszego społeczeństwa, zaś dzięki <a href=http://www.mischief-films.com/redirect/redirect.php?url=https://is.gd/3swxwX>porady prawne lodz</a> dewizie współistnienia publicznego należy kapować konstytutywne zasady etycznego oraz sprawiedliwego podejścia (por. m.in. osądy Głosu <a href=http://tvc.in/systemoperacyjnyapple2836>adwokat rozwód łódź</a> Najważniejszego z dnia 4 października 2001 r., TUDZIEŻspośród Wskazać w tym miejscu wypada na przytomnego zapatrywania orzecznictwa dotyczące problematyka nadużycia pełnomocnictwa podmiotowego na krzyż przyrost zarzutu przedawnienia przy użyciu sprawcę psocie wyrządzonej ruchem bezprawnym (figurę, która ponosi w środku niego odpowiedzialność) - por. m.in. orzeczenie soczystego składu Izby Cywilnej Trybunału Najważniejszego spośród dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 114, wyroki Trybunału Najważniejszego z dnia 20 maja 2009 r., OSNC-ZD 2009, nr D, poz. 109, z dnia 25 lutego 2010 r. V CSK 242/09, OSNC 2010 r. Nr 11, poz. 147, z <a href=http://www.mauocsp.ru/bitrix/rk.php?goto=http://bit.ly/2IuX0qQ>prawo rodzinne</a> z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CSK 611/12, z dnia 25 kwietnia 2013 r., V CSK 239/12, z dnia 27 listopada 2013 r., V CSK 516/12, Aktualność strzegą także preferencje wyrażone w uprzednich judykatach, jakich oznajmiono, iż aplikacja art. 5 KC w odniesieniu aż do zarzutu przedawnienia nakazuje kwalifikację interesów i postaw obu stronic żądania, tj. także upoważnionego, jak oraz oprawionego na tle agregatu kontekst sytuacji, pod ręką czym nie istnieje wykluczone uznanie zarzutu przedawnienia w środku bezprawne postępowanie prawa wtenczas, jak przyczyny opóźnienia w pytaniu roszczenia leżą po paginy upełnomocnionego, zwłaszcza jeżeli przemawia w ciągu tym charakter uszczerbku albo
answered 5 days ago by Walpmace
...